Ara

Lütfen sigara içmeyin! - Please don't smoke!


İçmeye mecbursanız içecekseniz de lütfen kamuya açık alanlarda içmeyin. Örneğin; ormanlık alanlarda, parklarda; havaalimanı, AVM, lokanta, kafe ve özellikle hastane gibi mekanların giriş veya çıkışlarında ve kalabalık yerlerde sokakta yürürken.

Clarita’s Way olarak bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sigara içmek sağlığınıza zarar verir!  Ama sigara sadece sizin için değil çevrenizdeki insanlar (pasif içiciler) için de en az size olduğu kadar zararlıdır. Lütfen çevrenizdeki insanlara karşı saygılı ve duyarlı olun.  Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 raporuna göre, her yıl yaklaşık 7 milyon kişi sigaya bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Aynı zamanda sigara izmaritleri, içeriğindeki arsenik gibi toksik maddeler sebebiyle toprağı ve suyu kirletiyor.

Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Sigaranın size, çevrenizdeki insanların sağlığına ve doğaya verdiği yıkıcı zararları düşünün.Bugünü kendiniz için sigara bırakma günü ilan edin. Sigarayı hayatınızdan çıkarın, yaşamanın tadına varın! ------ And if no matter what you do, please do not smoke in public! For example; in the entrance or exit of places such as hospitals, shopping malls, restaurants, cafes; and in forest or parks and walking on the street in crowded places.

As Clarita’s Way, we’d like to remind you once again: Smoking harms your body and health! And please note that smoking is not only harmful to you, but also to people around you (passive smokers). Please be respectful of the people around you. According to the World Health Organization's 2018 report, approximately 7 million people die each year from smoking-related illnesses. Besides, cigarette butts pollute the soil and water due to its toxic substances such as arsenic.

It is never too late to quit smoking. Think about the destructive harm that smoking causes to both you and the people around you. Declare today a day to quit smoking: Take the cigarette out of your life and enjoy life!

44 görüntüleme
  • Facebook
  • Twitter
  • Grey Instagram Icon
  • Linkedin

© 2020 by Clara Seren Amram